Santa Maria d’Oló

Situada dins l’antic terme del castell d’Oló. Molt aviat degué adquirir la categoria de parròquia, que ha conservat fins ara. La seva dependència anà lligada a les vicissituds del castell; primerament depengué dels senyors del castell, la família Oló, després de la canònica de l’Estany i posteriorment de les Dignitats Reials. El lloc és documentat des del 889, el castell des del 930 i l’església apareix esmentada el 999, quan es féu una deixa per a la seva dedicació, mentre que el 1077 se’n documenta una altra amb la mateixa finalitat. El 1166 n’apareix una altra per a l’obra. La parròquia...