Casa del carrer del Bisbe Caçador (Barcelona)

La domus

Vista d’un sector de la casa poc després de l’excavació.

Arxiu de la Secció d’Arqueologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona - A. Martín i L. Gonzálvez

Aquesta casa romana va ser localitzada en un solar de l’illa de cases delimitada pels actuals carrers del Bisbe Caçador, Sotstinent Navarro, Baixada del Bisbe Caçador i Lledó. Concretament, correspon a l’edifici que té la seva entrada principal al carrer del Bisbe Caçador, núm. 4, just al costat del Palau Requesens, seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Aquest carrer és una fossilització d’un dels cardines de la...