Ciutat de Roses

Vista general de les cases excavades de la vila medieval, amb el temple romànic de Santa Maria al fons.

ECSA - M. Casanovas

D’ençà del 1916, any en què els arqueòlegs començaren a dirigir la seva atenció vers el solar de la Ciutadella de Roses, tot iniciant la recerca de la colònia grega de Rhode, la investigació al jaci-ment ha demostrat la seva riquesa arqueològica, i també la múltiple ocupació humana que s’ha succeït en el lloc de manera quasi ininterrompuda al llarg de vint-icinc segles. Els primers anys de recerca es limitaren exclusivament a localitzar la fundació ròdia que...