Ciutat d’Empòrion (Empúries)

Plànol de la ciutat i dels seus suburbis a l’antiguitat tardana i en època altmedieval.

J.M. Nolla i J. Sagrera

Els primers anys del darrer terç del segle III, entre el govern de Claudi II el Gòtic (268-270) i d’Aurelià (270-275), es va cloure un llarg i espectacular procés d’adaptació de la ciutat d’Empòrion a unes noves circumstàncies econòmiques, socials i polítiques de gran abast, que la van dur, per tal de sobreviure, a la necessitat de deixar anar el llast, que, com plom a les ales, amenaçava de col·lapsar la supervivència mateixa de la ciutat. Primerament s’abandonà el barri...