Municipi d’Ègara (Terrassa)

Mapa de la situació dels jaciments d’època romana localitzats prop del conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa.

A.A. Moro

Els únics testimonis documentals del municipi romà d’Ègara corresponen a dues inscripcions epigràfiques conservades en sengles pedestals de pedra calcària, reaprofitats i encastats en l’obra romànica de l’església de Santa Maria de Terrassa.

El primer pedestal es troba situat a la paret esquerra de la nau, abans del creuer. Presenta una dedicatòria a l’emperador Antoni Pius, i es pot datar de l’any 139. El seu interès rau en el fet que permet conèixer...