Ciutat d’Urgell

Una de les dues tombes de tègules localitzades sota el claustre de la catedral de la Seu d’Urgell.

A. Villaró

Entre els anys 1992 i 1997 un seguit d’intervencions arqueològiques d’urgència i seguiments d’obres han posat de manifest l’existència d’un notable horitzó romà tardà i paleocristià a la Seu d’Urgell, als volts de la catedral de Santa Maria.

La primera excavació va posar al descobert la petita església de Santa Eulàlia, un temple documentat al començament del segle XI. El seu absis recolzava sobre el mur lateral d’un dipòsit revestit amb opus signinum, que formava part d...