Topografia cristiana de Tàrraco segons l’Oracional de Verona

El manuscrit conegut com a Oracional de Verona (Biblioteca Capitolare di Verona) té una gran importància per a l’estudi de la topografia cristiana de la ciutat de Tarragona en època visigòtica, ja que conté una sèrie de rúbriques de caràcter urbanístic que, si bé no ens donen una llista exhaustiva de les esglésies que hi devien existir en aquella època, ens esmenta una processó per tres llocs de culte cristià en la festivitat de Carnestoltes. Aquesta precisió topogràfica de les rúbriques ens demostra que l’Oracional de Verona seguia un tipus de culte molt freqüent en l’antiguitat, la litúrgia...