Nucli de Sant Martí d’Empúries

Plànol del petit conjunt de l’antiga paleàpoli i de les zones d’enterrament de la gran necròpoli de l’antiguitat tardana de la neàpoli, separades pel port.

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries / J.M. Nolla i J. Sagrera

Sant Martí d’Empúries, el primer assentament fundacional de la colònia grega d’Empòrion (la paleàpoli), constitueix dins de la topografia emporitana l’únic dels diferents nuclis urbans d’Empúries que presenta una continuïtat d’habitació des de l’època del bronze final fins a l’actualitat, com han demostrat les recents excavacions efectuades en el seu subsòl. Un...