Mosaic circense de Bàrcino

Detall d’aquest important mosaic del segle IV, descobert el 1860 sota el Palau Reial Menor, a l’actual carrer de Sobrediel.

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona

Aquest mosaic fou descobert al començament del mes d’abril del 1860, a uns 3 m de profunditat, a l’edifici del Palau Reial Menor, al carrer de Sobrediel, entre els carrers de Cervantes i Ataülf, infra muros i al S de la ciutat romana de Bàrcino. Des d’aleshores ha sofert alguns trasllats que han empitjorat el seu estat de conservació. Actualment, es troba al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona.

El mosaic circense...