Ciutat d’Ausa o Auso (Vic)

Estructura urbana

Plànol del nucli antic de Vic, amb indicació dels indrets on s’han localitzat estructures i materials romans.

A. Caballé

La ciutat romana d’Ausa, identificada amb el vicus Ausonensis medieval i l’actual ciutat de Vic, es troba situada al bell mig de la Plana de Vic, en un punt estratègic on conflueixen els rius Mèder i Gurri, tributaris del Ter.

Des del segle VI aC, i sobretot a partir del III aC, diversos autors clàssics com Aviè, Estrabó, Titus Livi, Polibi i Polini, entre d’altres, esmenten el poble iber dels ausetans. Hom els situa a les terres de l...