Ciutat de Gerunda (Girona)

Representació ideal de la ciutat a l’antiguitat tardana i en època carolíngia.

J.M. Nolla i J. Sagrara

A la darreria del segle III o molt al principi del IV, durant el domini de Maximià Herculi i Dioclecià, Gerunda es dotà d’unes noves muralles. Fou una aposta decisiva i intel·ligent que preparà la ciutat per al futur. Aquesta nova fortificació no modificà gens el traçat de les muralles fundacionals, republicanes tardanes, que sovint serviren de fonament a l’obra nova i altres vegades (placeta de Sant Feliu, pati de les Àligues, entre d’altres) s’hi incorporaren directament.

Tot...