Ciutat de Tàrraco

Context històric

Des de la seva creació, la ciutat de Tàrraco va experimentar una contínua transformació i evolució urbanística. L’antic campament militar creat durant la segona guerra Púnica es va convertir, en un primer moment, en una gran ciutat portuària que acollia els exèrcits romans que es dirigien a l’interior de la Península. Després de la conquesta, Tàrraco va evolucionar fins esdevenir una gran capital provincial dissenyada i construïda a imitació de Roma. Entre el segle I i el segle II, Tàrraco assolí el màxim desenvolupament urbanístic i ciutadà; la ciutat disposava de grans...