Ciutat d’Iluro (Mataró)

Plànol hipotètic d’aquesta ciutat romana, amb la situació de les restes arqueològiques localitzades sota el parcel·lari actual.

Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró - Patronat Municipal de Cultura

L’evolució històrica de la ciutat d’Iluro comença a ser coneguda des de mitjan segle I aC, moment en què es documenta la primera planificació urbanística de la ciutat. L’arqueologia ha proporcionat documentació suficient per a seguir el desenvolupament de la ciutat des del moment fundacional fins al segle VI.

El coneixement de l’evolució de la ciutat durant el Baix Imperi ha avançat...