Els Alier i els Borrull. Xarxes, lones i mocadors

Pere Alier i Vidal (La Ilustració Catalana, 1911).

Els Alier venien de Vichy, la ciutat francesa situada al departament d’Alier, i s’instal·laren al començament del segle XVIII al llogaret anomenat Tartera, que pertany al municipi de Das (Cerdanya). Una casa pairal amb la data 1717 recorda aquesta primera generació dels Alier catalans, que feien de pagesos. El primer d’ells es deia Pere, un nom que es repetirà a la família.

A la tercera generació hi ha un Francesc Alier, possiblement un cabaler, que deixà la casa del pare i es dedicà al comerç de merceria i de teixits. Primer a...