Solsona, Estruch i Companyia. La Llinera de Premià

Fragment de paper comercial. Solsona, Estruch i Companyia eren uns comerciants de Barcelona que incorporaren l’activitat industrial en crear La Llinera de Premià.

Els socis principals de Solsona, Estruch i Companyia eren Josep Oriol Estruch i Sabadell i Josep Solsona i Mas. Tenien una casa de comerç de teixits molt antiga que havia començat amb el nom de Solsona, Malet, Estruch i Companyia, amb botiga al carrer de l’Argenteria, núm. 37. La seva entrada a Premià s’ha de veure com la seva incorporació a les activitats industrials. Es va produir al final del segle XIX.

Oriol...