Jaume Sadó -La Canetenca- i Josep Casals. Jocs de taula

Paper comercial de Josep Canals (1898). Josep Casals recollirà l’esforç de Jaume Sadó en una empresa de teixits de lli que fabricava sobretot jocs de taula, primer a Canet de Mar i després a Barcelona.

Jaume Sadó s’establí a Barcelona el 1835. Eren els anys en què el cotó s’anava imposant, relegant així les altres fibres. Però hi havia productes per als quals el cotó no era adequat o no donava prou qualitat. És el cas dels jocs de taula fins que requerien el lli com a primera matèria. El cotó es reservava per a les estovalles i tovallons de més baix preu.

El 1844 Jaume Sadó...