Els Mayolas i Claudi Sanpere

Pagaré de Sanpere i Mayolas (1898). Els Mayolas consten com a industrials de Premià de Mar des de la segona meitat del segle XIX. Silveri Mayolas donarà volada a l’empresa. Claudi Sanpere continuarà la indústria de teixits de lli que ampliarà a teixits de cotó i de seda.

El cognom Mayolas —gens corrent— està vinculat als inicis de la indústria tèxtil de Catalunya. L’any 1803 hi ha un Antoni Mayolas a Barcelona al costat de noms com els d’Erasme de Gònima, Llorenç Clarós, Joan Rull, Ramon Bonaplata i Jacint Ramon, tots ells presentats en el volum dedicat als cotoners. Són socis de la...