Bernat de Cardona i de Queralt, abat de Sant Miquel de Cuixà (1602-1605)

El 22 de juliol de l’any 1602, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Bernat de Cardona i de Queralt (Segles XVI – XVII), abat de Sant Miquel de Cuixà; diputat militar: Hug de Tamarit i de Rifós, senyor de Rodonyà; diputat reial: Joaquim Setantí, ciutadà honrat de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Pau Pla, canonge de la catedral de Barcelona i vicari general del bisbe; oïdor militar: Rafel Rubí i Coll, ciutadà de Barcelona; oïdor reial: Honorat Martí, burgès honrat de Perpinyà

Bernat de Cardona era fill de Lluís de Cardona i de Rocabertí, baró...