Gonzalo Fernández de Heredia, arquebisbe de Tarragona (1503-1506)

El 22 de juliol de l’any 1503, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls, canonge de Barcelona i ardiaca del Vallès; diputat militar: Jofre de Cruïlles, noble; diputat reial: Felip de Ferrera i de Llobera, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Joan Valls, abat de Sant Llorenç del Munt; oïdor militar: Galceran Sescomes d’Anfesta, donzell de la vegueria de Cervera; oïdor reial: Jaume Traginer, burgès de Perpinyà

Soldats i homes d'armes, retaule, segle XV.

R.M.

Ferrer Nicolau de Gualbes i...