Jordi Sanç, canonge de Barcelona, sagristà major de Vic i paborde de València (1509-1512)

El 22 de juliol de l’any 1509, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Jordi Sanç (? – 1525), canonge de Barcelona, sagristà major de Vic i paborde de València; diputat militar: Jeroni Tord, donzell de la vegueria de Manresa; diputat reial: Joan Vicenç Terrades, ciutadà de Girona; oïdor eclesiàstic: Jaume Coll, canonge i prior de Vilabertran; oïdor militar: Joanot Ferrer, donzell; oïdor reial: Pere Joan Teixidor, ciutadà de Lleida.

Portada de les Constitucions aprovades a les Corts de Montsó del 1510.

R.M.

Encara que el paborde...