1359-1413: Una institució en evolució: les primeres diputacions

La Diputació del General nasqué a causa d’una guerra que assolà Aragó i el País Valencià i arruïnà Catalunya: la guerra amb Castella, dita dels dos Peres. El nucli original de la Diputació fou la comissió econòmica elegida a les corts per a administrar el donatiu concedit al rei per a la defensa del país.

A mitjan segle XIV regia la corona de Catalunya-Aragó Pere III el Cerimoniós (1336-87), un monarca força bel·licós que es comprometé en nombroses guerres interiors i exteriors. Castella era governada per Pere I el Cruel (1350-69), guerrer i venjatiu, que abocà en la contesa tot...