Lluís Desplà i d’Oms, ardiaca major de Barcelona i succentor d'Elna (1506-1509)

El 22 de juliol de l’any 1506, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Lluís Desplà i d’Oms (Barcelona 1444/45 – 1524), ardiaca major de Barcelona i succentor d’Elna; diputat militar: Guillem Pere Dusai, cavaller; diputat reial: Joan Balleró, burgès de Perpinyà; oïdor eclesiàstic: Francesc de Vila-rasa, canonge d’Elna; oïdor militar: Francesc de Caldes, donzell, habitant de Santa Fe, a la vegueria de Cervera; oïdor reial: Valentí Gibert, ciutadà de Barcelona.

Els Desplà, als segles XIV i XV.

L’ardiaca Lluís Desplà i d’Oms...