El musclo zebrat

Dreissena polymorpha (nc.)

El musclo zebrat (Dreissena polymorpha) s’assembla al musclo marí per la forma de les valves, tot i que filogenèticament és molt més proper a la cloïssa asiàtica. El nom es deu a la seva coloració, de bandes negroses i blanques alternades.

Cristian R. Altaba.

L’origen dels dreissènids (Dreissenidae) se situa al gran llac Pannònic, que durant el Terciari superior ocupà una gran part de l’Europa oriental. En aquell ambient peculiar, d’una gran durada, evolucionaren diversos llinatges de bivalves, entre els quals destaca per la seva innovació el musclo zebrat (Dreissena polymorpha)...