L’expansió d’un corall invasor

Colònia d’Oculina patagonica a l’estatge infralitoral rocós somer de Cabrera. El creixement del diàmetre de les colònies oscil·la entre 0,6 i 1 cm/any; però el creixement potencial en condicions favorables i amb una competència feble pel substrat, pot assolir els 2,2 cm/any. Aquest és el cas de comunitats en substrats artificials de recent construcció, com ara espigons o esculleres o ports, amb molta contaminació, o subjectes a processos intensos de sedimentació i erosió.

Enric Ballesteros.

Oculina patagonica és un hexacorall de l’ordre dels escleractinis (Scleractinia) que va...