Les poblacions de garotes del litoral català

De les nou espècies de garotes (equinacis) de la Mediterrània, les més abundants són la garota negra (Arbacia lixula), la garota violeta (Sphaerechinus granularis) i la garota de roca o eriçó comú (Paracentrotus lividus), la més abundant i de més interès comercial.

Les gònades són la part comestible de les garotes, molt gustoses. Els principals països consumidors són França i el Japó, juntament amb Espanya, Bèlgica i Alemanya. L’obertura d’aquest producte a un mercat internacional feu augmentar la demanda a partir de la dècada de 1980, ràpidament aprofitada per països com ara els...