Els coralls freds o coralls blancs

Detall d’una colònia de Dendrophyllia cornigera recollit a les parets del canyó del cap de Creus, a 300 m de fondària.

Andrea Gori.

La paraula corall sol associar-se als coralls tropicals que formen esculls, majoritàriament en aigües superficials amb temperatures superiors a 20 °C durant tot l’any. Però des de fa temps es coneix un altre tipus de coralls, que viuen a temperatures inferiors a 11 °C: els anomenats coralls freds, o coralls blancs, que es troben a partir de 100 m de fondària i dominen les comunitats del talús continental fins a més de 1.000 m de fondària. Es tracta d...