Espècies invasores d’anèl·lids poliquets

La part posterior de Mesochaetopterus rogeri no ha estat descrita. L’ús de robots submarins ha permès veure aquest poliquet com a habitant regular en fons detrítics profunds de la plataforma de la costa nord-est catalana i, excepcionalment, també en fons soms (10-30 m) del litoral català.

Daniel Martín Sintes.

En el medi marí, les activitats com el transport marítim, l’aqüicultura, l’aquariofília i la navegació poden ser el vector d’entrada d’espècies no autòctones. En el cas de la Mediterrània, l’obertura del canal de Suez va produir un canvi en la distribució de moltes espècies...