Els organismes dels canyons submarins

La plataforma i el talús continentals de les costes catalanes són tallats per diversos canyons submarins, que els pescadors anomenen recs. Comuniquen les aigües somes amb els fons abissals i molts acaben en canals submarins. Els més destacats són, de nord a sud, el de cap de Creus, el de Palamós, el de Blanes, el del Foix i el de Tarragona.

Paret d’un canyó submarí amb colònies de corall blanc (Madrepora oculata) i una abundant fauna de mol·luscs bivalves i braquiòpodes. S’hi aprecia l’abundància de krill, abundant a les parets dels canyons, cosa que fa que hi vinguin les balenes, que...