La transformació de les poblacions de corall vermell

Comparació de la freqüència de mides de corall vermell (Corallium rubrum) entre les colònies d’una població de les illes Medes (protegides des del 1990) i les peces pescades de zones no protegides de la Costa Brava. El gràfic posa de manifest que als ecosistemes que tenen un estatus de zona protegida, fins i tot des de dates relativament recents, el corall creix de manera més sostinguda i assoleix talles més grans. També s’ha pogut comprovar que a fondàries superiors als 60-90 m i en zones poc accessibles, assoleix mides més grans, cosa que fa recomanable que la protecció s’apliqui...