Els episodis de mortalitat massiva en la comunitat del coral·ligen

Poblacions superficials de Paramuricea clavata a Cabrera afectades per un esdeveniment de mortalitat en massa. A dalt, comunitat amb un gran nombre de colònies afectades per la pèrdua total o parcial de teixit. A baix, poblacions fondes no afectades.

Enric Ballesteros.

La comunitat del coral·ligen és el resultat de l’acumulació d’algues calcàries incrustants en condicions de baixa disponibilitat de llum. La fauna característica del coral·ligen varia en funció de la llum, el corrent, la sedimentació i la temperatura. A les zones més eutròfiques, com ara la Mediterrània nord...