Un ctenòfor invasor: Mnemiopsis leidyi

Mnemiopsis leidyi (nc.)

Individu adult del ctenòfor Mnemiopsis leidyi, d’uns 10 cm de longitud. S’hi poden distingir les sis bandes ciliades que emeten llum iridescent. És molt probable que sigui present a les zones de la Mediterrània on no s’ha registrat, però que no s’hagi mostrejat suficientment per a detectar-lo.

Eduardo Obis.

L’entrada d’espècies al·lòctones que es converteixen en invasores és un fenomen natural. No obstant això, sembla que en les últimes dècades diversos fenòmens, com ara l’escalfament global, la sobrepesca i la contaminació, afavoreixen l’arribada d’aquestes espècies. Un dels...