Meduses dels canyons submarins

Dibuixos de tres espècies de meduses descrites com a espècies endèmiques al canyó del Foix: 1 Teclaia recincolae, 2 Barcino foixensis (l’única espècie del regne animal que porta com a nom el de la ciutat de Barcelona), 3 Foersteria araiae. Encara que neden per tota la columna d’aigua, les meduses localitzades al canyons són molt més freqüents a prop del fons, on es poden trobar els pòlips sobre el substrat rocós de les parets. Aquestes meduses, de dimensions reduïdes, viuen a 1.000 m de fondària.

Jordi Corbera.

La fauna de les zones properes a les parets i el fons dels canyons...