Els anoplurs: polls típics

Característiques del grup

Els anoplurs —polls en sentit estricte, o polls picadors— constitueixen un reduït ordre de pterigots amb apterisme secundari com a adaptació a l’ectoparasitisme permanent, amb no més enllà de 500 espècies conegudes i exclusivament paràsites de mamífers.

Aspecte general extern d’un anoplur en visió dorsal i detalls del cap de l’anomenat poll del cap (Pediculus humanus) en visió ventral (B), d’una placa paratergal, on se situa l’estigma respiratori (A’), i del final de l’abdomen, en visió ventral, d’una femella (A’’) i d’un mascle (A’’’), on es veu la...