Els heteròpters: bernats i xinxes o escarabats xinesos

Característiques del grup

Els heteròpters són insectes hemimetàbols proveïts d’un aparell bucal picador-xuclador en forma de rostre (o bec) lliure i situat gairebé sempre davant del cap, i amb el cos de forma variable i acolorit diversament. És característica la pudor que desprenen algunes espècies com a estratègies advertidores i de defensa. Dins del grup, hi ha, tanmateix, una gran varietat de morfologies.

Actualment hom coneix unes 40 000 espècies d’heteròpters a tot el món, distribuïdes especialment per les regions càlides del planeta. Al voltant d’unes 1200 espècies habiten als Països...