Guineu

Vulpes vulpes (nc.)

La guineu (Vulpes vulpes) és de grandària mitjana (no arriba als 90 cm entre el cap i el cos) i té un pes màxim de 9 kg. Té la cua caracteristicament poblada i, almenys, tan llarga com la meitat de la longitud del cap i el cos. La pupil·la dels ulls és oval.

Marta Dòria

La guineu és un cànid de grandària mitjana. La longitud del cos (cap inclós) és de 55-85 cm, la de la cua de 28-46 cm, la de l’orella de 7-11 cm i la del peu de 11-18 cm; el seu pes és de 4-8 kg, excepcionalment més. Els mascles són una mica més grans que les femelles. El pelatge és llarg i brillant, habitualment...