Els estudis d’ecologia i distribució dels ocells marins

Exemplar de baldriga balear (Puffinus mauretanicus) incubant al niu.

Daniel Oro.

Els darrers trenta anys, els estudis d’ocells marins als Països Catalans han evolucionat molt. L’esforç de seguiment ha anat en augment, tant pel que fa al nombre d’espècies com al territori estudiat. Però potser el canvi més significatiu ha estat el tipus de seguiment: en molts casos s’ha passat dels simples censos de població a estudis ecològics que permeten no solament estimar les poblacions actuals d’una manera més precisa, sinó també analitzar quins són els factors que...