Estudis recents sobre la fauna d’ocells

Des de la publicació del volum Ocells de la Història Natural dels Països Catalans han passat més de vint-i-cinc anys, un període suficient perquè l’ornitofauna dels Països Catalans hagi experimentat canvis destacables. En alguns casos es tracta de l’extinció local de les poblacions de determinades espècies; en d’altres, de l’arribada de noves espècies que s’han establert o noves poblacions que han convertit espècies que abans eren més aviat escasses o rares en habitants habituals, o fins i tot, abundants. Paral·lelament, determinats programes de conservació, mitjançant introduccions o...