La paradoxa de les invasions en ocells

Un europeu que visiti Nova Zelanda es trobarà com a casa sentint el cant familiar del gran nombre d’espècies europees que els anglesos van introduir amb èxit a les illes des de mitjan segle XIX, com el tord (Turdus philomelos, a la foto), la merla (Turdus merula) i el pinsà (Fringila coelebs).

Daniel Sol.

La preocupació creixent per l’impacte que les espècies invasores causen sobre la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes ha generat un interès cada vegada més gran per a entendre els mecanismes que regeixen les invasions. Gran part d’aquest...