La col·lisió d’ocells amb aeronaus

Els xocs dels ocells amb aeronaus són relativament habituals. Malgrat l’aparent fragilitat del cos dels ocells, la gran velocitat de la col·lisió pot causar danys importants a l’aeronau. La imatge recull el xoc d’un voltor (Gyps fulvus) esdevingut a la conca de l’Ebre el 1985, en què finalment l’avió va aterrar sa i estalvi a l’aeroport de Barcelona.

Arxiu Xavier Ferrer

Els ocells coexisteixen en el medi aeri amb avions, avionetes i helicòpters i, per tant, ocasionalment es produeixen col·lisions. Malgrat l’aparent fragilitat del cos dels ocells, el xoc...