Fenologia del ocells i el canvi climàtic

Relació entre els canvis fenològics i les estacions de l’any als Països Catalans, segons un estudi fet entre el 1943 i el 2003 en 162 localitats i basat en 29 espècies de plantes diferents. Aquest treball inclou 3.736 observacions de sortida de fulla, 15.410 de floració i 9.586 de caiguda de fulla. La corba és la tendència que s’observa resseguint la data mitjana. La primavera, il·lustrada per la sortida de la fulla i la floració, s’ha avançat gairebé una setmana d’ençà de la dècada de 1970. Per contra, la tardor, illustrada per la caiguda de la fulla a les mateixes...