Els mapes, les corbes de nivell, els plànols i els croquis

Els mapes, les corbes de nivell, els plànols i els croquis són instruments de representació d’espais físics. Cadascun d’aquests instruments té una funció de representació diferent de la resta. A continuació observa la definició sobre cada un d’aquests gràfics:

Els mapes

mapafisic.jpg

Són la representació gràfica o dibuixada d’una superfície terrestre sobre un paper (o una superfície plana).

Un aspecte molt important que cal considerar sempre en qualsevol mapa és l’escala amb què està representat.

L’escala. És la relació que hi ha entre la mesura de les zones representades al mapa i la seva...