Caixa Catalana Industrial i Mercantil (1856-1866)

La societat es constituí el 13 de novembre de 1856. Es proposava ajudar la indústria, fent d’establiment financer, descomptant efectes comercials i concedint crèdits amb les degudes garanties. Les oficines eren al carrer d’Escudellers, núm. 76, de Barcelona. El capital nominal era de 3 milions de duros —15 milions de pessetes—, dels quals se’n desemborsaren 600 000 —el 20%—, és a dir, 3 milions de pessetes.

Memòria de la Caixa Catalana Industrial i Mercantil del 1865.

Els promotors eren coneguts membres de la burgesia barcelonina: industrials com Vieta, Portabella, Ciuró...