Catalana General de Crèdit (1856-1914)

És el banc de negocis català més important del segle XIX. Va tenir dues etapes de glòria: des del 1856 fins al 1865 i des del 1875 fins al 1882, aprofitant la conjuntura favorable. Entremig, la suspensió de pagaments el 1866 i la sorprenent recuperació.

La seva principal obra és la xarxa ferroviària catalana. El seu protagonisme l’exerceix de manera ben diversa, bé com a banquer —amb la concessió de crèdit i la subscripció d’obligacions—, bé com a constructor de la línia, bé com a accionista.

La creació

Antoni Brusi i els seus amics

El 29 de febrer de 1856 un decret del govern...