Crèdit i foment de Barcelona (1865-1866)

L’Eixample i Millora de Barcelona SA

Acció de l’Eixample i Millora de Barcelona, 1864, que es transformarà en Crèdit i Foment de Barcelona.

L’aprovació del Pla Cerdà (1859) i l’inici de la construcció de l’Eixample barceloní posaren en marxa una sèrie d’iniciatives col·lectives, que es proposaven intervenir-hi. Una d’elles serà la societat anònima L’Eixample i Millora de Barcelona SA, constituïda el 30 de novembre de 1863. Aquesta anònima era la successora d’una societat en comandita, que tenia el mateix objectiu, i que anava actuant amb bons resultats.

La societat anònima es...