Companyia General de Crèdit - El comerç

La constitució

La societat va ser autoritzada per Decret de 24 de febrer de 1865. El capital es fixà en 5 milions de duros —100 milions de rals—, però l’aportació real va ser del 25% d’aquest capital nominal: 1,25 milions de duros, o 6,25 milions de pessetes.

Els promotors de l’empresa són tots ells membres prou coneguts de la nova burgesia barcelonina. La primera Junta de Govern (1965) era constituïda per:

  • President –Antoni Gusi
  • Directors –Miquel Martorell; Ignasi Girona i Agrafel; Marià Casi i López
  • Vocals – Celdoni Ascacíbar; Josep Costa i Serra; Francesc Roget i Puget; Ramon...