Crèdit Mobiliari Barcelonès (1856-1867)

El Crèdit Mobiliari —escrivien "Moviliari"— Barcelonès va ser autoritzat per Decret de 27 de juny de 1856. S’acollia a la Llei de Societats de Crèdit del 28 de gener d’aquell any i el seu objectiu social eren les operacions previstes en l’esmentat text, però fent una especial atenció a les obres públiques, com ara “crear ferrocarriles, canales, puertos, dársenas, fábricas, minas, alumbrado y otras empresas de utilidad pública“.

El capital es fixava en 60 milions de rals, representat per 30 000 accions de 2 000 rals cadascuna. Es va fer una primera emissió de 10 000 accions, de les...