Castell de la Clua d’Aguilar (Bassella)

El lloc de la Clusa apareix esmentat en el document de l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. El castell de la Clua, àmpliament documentat al llarg dels segles XI i XII, fou venut pel comte Ermengol l’any 1029 a Bonfill i a la seva muller Amaltruda. Posteriorment, l’any 1042, Amaltruda i els seus fills donaren el castell de la Clua, amb els seus termes i pertinences, a la canònica de Santa Maria de la Seu d’Urgell, possessió reconeguda en la butlla del papa Urbà II del 1099.

Segons la donació del 1042, el castell era situat al terme de Sant Martí i limitava a llevant amb el castell de...