Santa Fe de Guardiola (Bassella)

Situació

Vista de llevant de l’església, on es veu l’absis assentat sobre un esperó rocallós.

ECSA - J.A. Adell

El poble de Guardiola de Bassella o Guardiola de Segre és situat al vessant nord de la serra de Pubill. L’església de Santa Fe és la parròquia del poble.

Mapa: 34-13(329). Situació: 31TCG572470.

El camí per anar al veïnat de Guardiola de Bassella surt del quilòmetre 80 de la carretera de Ponts a la Seu d’Urgell. (JAA)

Història

Malauradament no s’ha localitzat cap notícia escrita relativa al lloc de Guardiola, ni a la seva església, dedicada a la Santa Fe...