Sant Martí de la Clua d’Aguilar (Bassella)

Situació

Esglesiola rural, ara totalment abandonada, enmig d’uns camps de conreu prop del poble de la Clua.

ECSA - J. A. Adell

L’església de Sant Martí de la Clua es troba uns 500 m a l’W del poble de la Clua. És abandonada i adossada a un marge entre camps de conreu. Aquesta església es veurà afectada per la construcció del pantà de Rialb.

Mapa: 34-13(329). Situació: 31TCG568505.

L’itinerari per arribar a la Clua és el mateix que s’ha assenyalat en parlar de l’església de Sant Sebastià de la Clua d’Aguilar o de Bassella. (JAA)

Història

No tenim coneixement de...