Trull de la Salsa (Bassella)

Situació

Vestigis de l’antic trull o premsa, excavat a la roca, prop de l’església de Sant Sadurní.

ECSA - V. Roca

Damunt la serra del riu Baell, al nord de l’església de Sant Sadurní de la Salsa i propera a les tombes excavades a la roca, hi ha un dipòsit que segurament servia de trull o premsa.

Mapa: L 34-12(291). Situació: 31TCG630553.

El camí per arribar-hi és el mateix que hem indicat per accedir a l’església. (MTV-VRM)

Dipòsit

Aquest dipòsit o trull es troba arran de terra, excavat damunt una plataforma de roca conglomerada i té forma cilíndrica. El seu...